Publikované digitální učební materiály

Vybraný předmět: Matematika

Vybraný okruh: matematika 3.- 5. třída

VY_32_INOVACE_181

č.1 - rozřazování, násobky 30, 20, 50

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_182

č.2 - zaškrtávátka, kvíz

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_183

č.3- pexeso

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_184

č.4 - rozřazování

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_185

č. 5 - kvíz,zaškrtávání,řazení

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_186

č. 6 - pexeso

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_187

č.7 - rozřazování

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_188

č.8 - zamykání

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_189

č.9 - kvíz, zaškrtávátka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_190

č.10 - pexeso,zaškrtávátka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_191

č. 11 - sl. úlohy, nás., krát více,méně

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_192

č. 12 - zaškrtávátka - sudé,liché

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_193

č. 13 - rozřazování, rovnice, nerovnice

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_194

č. 14 - pexeso,zaškrtávátka-součin,součet

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_195

č. 15 - řazení

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_196

č.16 - desetinná čísla

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_197

č.17- desetinná čísla-porovnávání,sčítání

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_198

č.18 - kvíz-zlomky

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_199

č.19 -sl. úlohy,rovnice, zlomky

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_200

č. 20- příklady se závorkami

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_201

č.21-zlomky a desetinná čísla

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_202

č.22--sudá a lichá čísla

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_203

č. 23-slovní úlohy, des.čísla

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_204

č.24-dělenec,dělitel,podíl

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_205

č.25-nerovnice

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_206

č.26-součin,součet,rozdíl,podíl

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_207

č.27-slovní úlohy

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_208

č.28-římské číslice

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_209

č.29-zaokrouhlování

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_210

č.30- geometrie,převody jednotek

Spustit cvičení