Publikované digitální učební materiály

VY_32_INOVACE_038

pexeso M L S 3x tvoř slova a čtení slov žabka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_044

pexeso P J T 3x tvoř slova

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_037

pexeso M L S 3x pexeso slabika obrázek čarodějnice

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_043

pexeso PTJ 3x slabika obrázek

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_048

písmeno D d - Dopis SLABIKÁŘ str.35-36

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_046

opakování Živá abeceda

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_045

opakování Živá abeceda

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_047

písmeno N n

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_049

písmeno K k - Jedeme do lesa SLABIKÁŘ str.37-39

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_050

písmeno R r - Kamarád Rek SLABIKÁŘ str.41-42

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_051

písmeno V v - Výlet na voru ,Telefon SLABIKÁŘ str.43-45

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_052

písmeno Z z - Zima, Zápas SLABIKÁŘ str.46-47

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_054

písmeno H h Hory, Duha SLABIKÁŘ str. 50-52

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_055

písmeno Š š Teta šije Ve škole Listonoš SLABIKÁŘ str. 53-56

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_056

opakování Nn Dd Kk Rr Vv Zz Hh Šš Kouzelné slovo Auto Praha SLABIKÁŘ str.57-60

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_057

písmeno Cc a Čč Vánoce Říkanka Čí je Mourek SLABIKÁŘ.str.71-78

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_058

písmeno B b SLABIKÁŘ str.79-83

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_059

písmeno Žž texty SLABIKÁŘ str.84-88

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_033

samohlásky a e i o u Živá abeceda

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_031

hledej samohlásky ve slovech Živá abeceda

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_032

vzor slov samohlásky

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_034

písmeno M m

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_035

písmeno L l

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_036

písmeno S s

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_039

písmeno P p slova

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_041

písmeno T t slova

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_040

písmeno T t slabiky

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_042

pismeno J j

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_053

OU AU Mourek U potoka SLABIKÁŘ str.48-49

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_060

pismeno Řř text SLABIKÁŘ str.89-96

Spustit cvičení