Publikované digitální učební materiály

VY_32_INOVACE_001

Práce s textem- čítanka str. 6- 7 / 4 Slide/

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_002

Hledej rým - str.7 /2 slide/

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_003

Práce s textem- čítankastr. 8 /1 slide/

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_004

Práce s textem - čítanka str.9

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_005

Čítanka I.str.9- Obrázek

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_006

Čítanka I. str.10-Kamarád

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_007

Hry se slovy str.10- Kamarád

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_008

Ptáci str.12

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_009

Hry se slovy a zvuky str.12

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_010

Kamarádství str. 13

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_011

Kamarádství- pohádkové postavy, hry se slovy

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_012

Jak šli bratři pro kládu

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_013

Co je vidět z okna str.16

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_014

Básničky str.17- rýmy

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_015

Jak se jezdí na hříbátku-str.18

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_016

docvičování G,g, význam slov,rým

Spustit cvičení

VY_32 _INOVACE_017

docvičování F,f

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_018

pochopení textu, slova stejného významu

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_019

docvičování Ch,ch, tvoření slov

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_020

slabikotv. r,l, Slabikář strana100

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_021

Di ti ni dy ty ny

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_022

bě, pě vě

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_023

dě, tě, ně

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_024

mě, slabikotvorné r,l

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_025

rýmy, přísloví

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_026

Časová posloupnost

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_027

Časová posloupnost

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_028

Čtení s porozuměním

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_029

Slova s uzavřenou slabikou

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_030

Kamarád- vlastnosti

Spustit cvičení